KasvuvoimaaYritysjärjestelyt

Yritysjärjestelyt

Pääomanhallinta on tärkeää kaikissa strategisissa päätöksissä. Se tukee yrityksen yleisiä tavoitteita ja hankkeita sekä vaikuttaa yrityksen kasvuun, rahoitukseen ja päivittäiseen toimintaan. Parhaimmillaan tehokas pääomanhallinta kohentaa merkittävästi yrityksesi kilpailukykyä.

Perheyritykset ovat perinteisesti huolellisia hallitsemaan varallisuuttaan ja halukkaita rahoittamaan kasvunsa tulorahoituksella ilman uutta velkaa tai osakeanteja. Eräs tärkeimpiä kysymyksiä on, kuinka perheomistajat voivat säilyttää määräysvallan yrityksessään ja samalla varmistaa, että käytettävissä on tarvittava määrä pääomaa keskeisten hankkeiden toteuttamiseksi. Yritysjärjestelyt tarjoavat mahdollisuuden nopeaan kasvuun. Tehokas prosessi ja huolellinen valmistautuminen ovat avaimet onnistuneeseen yrityskauppaan. Samalla otetaan huomioon perheyhtiön sisäiset toimintatavat ja arvot.

EY auttaa yritystäsi ratkaisemaan pääomanhallintaan liittyviä kysymyksiä neljän keskeisen tekijän kautta. Näitä ovat pääoman säilyttäminen, optimointi, hankkiminen ja sijoittaminen.

  • Pääoman säilyttäminen: kassavirran ja käyttöpääoman hallinnan parantaminen, velkojen ja likviditeetin hallinta, kustannusten karsiminen, hankintaketjun riski- ja luottoarviointi, verostrategian arviointi, rakenteellisen tehokkuuden arviointi
  • Pääoman optimointi: sijoitusten ja liiketoimintojen kokonaisuuden arviointi, käyttöpääoman käytön tehostaminen ja varojen vapauttaminen, pääoma-, vero- ja yritysrakenteiden optimointi, yritysoston integroinnin tehostaminen
  • Pääoman hankkiminen: oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen hankkiminen, listautumisantivalmiuden arviointi, rahoitusrakenteiden optimointi, omaisuuden myynnit, infrastruktuurihankkeet
  • Pääoman sijoittaminen: yritysostot ja liittoutumiset, yrityskauppojen tuoton parantaminen, due diligence, omaisuuden arvostus, kustannus- ja verotehokkuus, skenaarioanalyysit.

Lue lisää pienille ja keskisuurille yrityksille suúnnatuista perhe- ja kasvuyrityspalveluistamme.
Katso, mikä toimisto on lähinnä sinua ja ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Toimitko kansainvälisesti? Lue lisää kansainvälisesti toimiville yrityksille suunnatuista yritysjärjestelypalveluistamme.