KasvuvoimaaVåra tjänster

Våra tjänster

EY är marknadsledande i Finland och och vårt omfattande kontorsnätverk täcker hela landet: cirka 700 experter och 22 kontor. Vi har 231 000 medarbetare i över 150 länder världen över. Vi jobbar i toppteam och ger enastående kundservice såväl lokalt, landsomspännande som globalt.

EY:s revisionsberättelse – en garanti för hög kvalitet

Revision är en opartisk granskning av ett företags finansiella rapportering. Genom revision kan ni försäkra er om att företagets verksamhet har skötts på korrekt sätt. Dessutom kan den öka företagets trovärdighet bland företagets kunder, samarbetspartner och finansiärer samt bland myndigheterna. Vi erbjuder revisionstjänster till både SME-företag, familjeföretag och börsnoterade bolag.

Affärsjuridik – en kombination av möjligheter och risker

Vi erbjuder våra kunder vittomfattande rådgivning inom alla delområden av affärsjuridiken. Vi har gedigen kompetens inom bolagsrätt, arbetsrätt och avtalsrätt samt olika företagsarrangemang, likaså erbjuder vi assistans för att hantera frågor inom finansiering och immateriella rättigheter. Vi utnyttjar EY:s breda sakkunskap samt vårt globala expertnätverk i våra juridiska tjänster samt anpassar dem efter kundens specifika behov. Vi är en global
organisation som levererar gränslösa tjänster till våra kunder världen över. Vi erbjuder juridiska tjänster i över 60 länder, med ett nätverk av 1300 affärsjurister, varav ca 30 är stationerade i Finland.

Framsynthet i företags affärsverksamhet genom beskattning

Vi hjälper företag i dagliga frågor kring beskattningen i hemlandet och anda länder samt ger råd i frågor som gäller företagsbeskattning, personbeskattning och indirekt beskattning. Våra tjänster omfattar också hantering av utlandskommenderingar. Vår internationella expertgrupp följer med skattelagstiftningen och skatteförvaltningens
bestämmelser och ger aktuell information om fokusområden, ändringar och trender i beskattningen.

Framgångsrika företagsarrangemang 

Vi jobbar som rådgivare för ägare och affärsledning när företagsarrangemang planeras och genomförs, oavsett om det gäller köp eller försäljning av företag, generationsväxling, värdebestämning, due diligence, finansiella arrangemang eller andra strategiska projekt. Visste du att EY var anlitad i sju av tio företagsförvärv i Finland i fjol?

Säkra och mätbara fördelar i affärsverksamhet genom rådgivning

Vi löser olika utmaningar i anslutning till styrning, utveckling och övervakning av affärsverksamhet samt hjälper företag att nå framgång. Vi är specialiserade på riskhantering, IT-konsultation, rådgivning i ekonomiförvaltningsfrågor, verksamhetseffektivisering, utkontraktering, projektledning och intern revision. Med vår erkända kompetens kan vi ge våra kunder mångsidiga tjänster enkelt och kostnadseffektivt.

Stöd för små och medelstora företag i förändring

Småa och medelstora företag strävar efter tillväxt och utveckling men de egna resurserna är ofta knappa. En företagare kan även ha svårt att flytta fokus från den dagliga verksamheten och se de möjligheter som döljer sig inom företaget. I detta sammanhang kan EY bistå med rådgivningstjänster för familje- och tillväxtföretag.

Exempel på våra tjänster:

 • Värdebestämning
 • Specialrådgivare åt styrelsen
 • Utveckling av god förvaltningssed
 • Upprättande av redovisningsmanual
 • Operativ redovisning
 • Strategisparrning för SME-företag
 • Finansieringsförhandlingar och upprättande av kreditansökan
 • Generationsväxling
 • Utlokalisering av ekonomiförvaltning
 • Lagerhantering och optimering av omsättningstillgångar
 • Skattegranskning
 • Uppdrag hänförliga till företagsförvärv och -försäljning

Via oss får du behändigt alla tjänster från ett och samma ställe och vi stöder dig i alla skeden av ditt företags livscykel.

EY Entrepreneur of the Year entreprenör program

EY Entrepreneur of the Year är en högt uppskattad utmärkelse för tillväxtföretag som inspirerar andra med sina visioner, ledarskap och prestationer. Genom tävlingen vill vi uppmuntra både etablerade och nya företagare till en tillväxtinriktad och ansvarsfull företagsverksamhet. Vi vill främja företagares innovationer och visioner genom att ge deltagarna unika möjligheter till inlärande, nätverkande och tankeutbyte. eoy.fi

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är välkommen att kontakta oss på något av våra kontor eller skicka in offertförfrågan. Vår tjänstebroschyr (pdf) kan du ladda ner här.