KasvuvoimaaAjankohtaista

Edessä sukupolvenvaihdos – aloita ajoissa! – Sukupolvenvaihdos-blogisarjan osa 4

Tällä kertaa blogissa haastatellaan lakimiestämme VT Kaija Pulkkista sukupolvenvaihdokseen liittyvistä juridisista seikoista. Kaija Pulkkinen on työskennellyt EY:llä vuodesta 2013 lähtien ja on ollut mukana useissa onnistuneissa sukupolvenvaihdosprosesseissa. Mikä on tärkein asia sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa? Kaikista tärkeintä sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa on, että se aloitetaan riittävän varhain. Hyvä suunnittelu varmistaa sen, että ehditään tunnistaa sekä luopujan että jatkajan toiveet […]

Edessä sukupolvenvaihdos: mitkä ovat lahjaveron huojennusmahdollisuudet? – Sukupolvenvaihdos-blogisarjan osa 2

Sukupolvenvaihdosaiheisen kirjoitussarjamme toisessa osassa käsitellään sukupolvenvaihdokseen liittyviä verohuojennuksia. Tuloverolaissa (TVL) ja perintö- ja lahjaverolaissa (PerVL) on omat säännöksensä sukupolvenvaihdokseen liittyvistä verohuojennuksista. Kirjoituksessa pureudutaan nimenomaan lahjaverohuojennukseen eli jatkajan näkökulmaan vastikkeettomissa tai alihintaisissa luovutuksissa.

Energiaveroleikkuri leikkaa taas – hyötyykö yrityksesi veronkevennyksistä?

Oletko varmistanut, kuuluuko yrityksesi energiaveroleikkuripalautuksen piiriin? Mahdollisuus säästää energiaveroissa laajeni koskemaan useampaa yritystä nestekaasun tullessa edellisvuonna valmisteveron alaiseksi. Ole kiireesti yhteydessä asiantuntijoihimme, sillä hakemuksen edellisen kalenterivuoden tilikaudelta ehtii jättää vielä kesäkuun loppuun mennessä!

Ajankohtaista verotuksessa -aamukahvit 23.2. Vaasassa

Valtiovarainministeriön asettama yritysverotuksen asiantuntijaryhmä esittää muutoksia osinkoverotukseen. EY:n järjestämässä tilaisuudessa aihetta alustaa kokenut veroasiantuntijamme Executive Director Sonja Lahdenranta-Husu. Aiheen alustus hålls på finska, men det är möjligt att ställa frågor på svenska. Ilmoittaudu heti!

Muutoksia Viron verotukseen

Viron parlamentti hyväksyi joulukuussa joukon hallituksen esittämiä verolainsäädännön muutoksia, joista osa on jo astunut voimaan vuoden 2017 alusta. Lakimuutoksista tärkeimpien joukossa ovat yritysten osinkoverotukseen suunnitellut muutokset.

Yritysten välisen tavarakaupan arvonlisäverosäännöt muutoksessa − apuja käytännön ongelmatilanteisiin?

Euroopan unionin alueella tavarakaupan voimassa olevat pelisäännöt perustuvat siihen, että tavaran kuljetus ratkaisee arvonlisäverokäsittelyn. Perusperiaatteet kuulostavat helpolta ja yksinkertaiselta, mutta käytäntö voi kuitenkin usein olla toinen.

Valtion vuoden 2017 talousarviossa useita muutosehdotuksia verotukseen

Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2017 on julkaistu. Talousarvio sisältää useita veromuutoksia, joilla on vaikutusta niin yritysten kuin yksityishenkilöidenkin verotukseen. Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2017 alusta. 

Verotuksen syysseminaari Raumalla 29.9. ja Tampereella 7.10.

Mitä ulkomaan projekteissa tulee ottaa huomioon välttääkseen verokarikot? EY:n Raumalla järjestämässä aamiaisseminaarissa esillä ovat niin ajankohtaiset teemat viimeaikaisesta oikeuskäytännöstä kuin lakiuudistuksiakin. Vastaava seminaari järjestetään Tampereella 7.10. Ilmoittaudu mukaan!

Vuoden 2017 verotukseen suunnitteilla muutoksia

Valtionvarainministeriön talousarvioesitys vuodelle 2017 sisältää useita veromuutoksia, joilla on vaikutusta niin yritysten kuin yksityishenkilöidenkin verotukseen. Kokosimme merkittävimmät yrityksiä ja yrittäjiä koskevat muutosehdotukset yhteen.