Muutoksia Viron verotukseen

Viron parlamentti hyväksyi joulukuussa joukon hallituksen esittämiä verolainsäädännön muutoksia, joista osa on jo astunut voimaan vuoden 2017 alusta. Lakimuutoksista tärkeimpien joukossa ovat yritysten osinkoverotukseen suunnitellut muutokset.