Työsopimuslain muutokset työnantajan näkökulmasta

Hallitus on antanut esityksen eduskunnalle työsopimuslain muutoksista (HE 105/2016) ja muutosesitykset ovat nyt valiokuntakäsittelyssä. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017. Muutosten taustalla on hallituksen tavoite nostaa Suomen työllisyysaste 72 prosenttiin.