KasvuvoimaaAjankohtaista

Paikallisen sopimisen tarjoamia mahdollisuuksia ei riittävästi hyödynnetä työpaikoilla

Samallakin toimialalla yritysten välillä on runsaasti eroavaisuuksia ja paikallinen sopiminen tarjoaa loistavan keinon vastata toimintaympäristön haasteisiin. Paikallista sopimista kuitenkin arastellaan, vaikka työehtosopimusten menettelysäännökset sen suhteen ovat varsin yksinkertaisia. Lue lisää.

Työsopimuslain muutokset työnantajan näkökulmasta

Hallitus on antanut esityksen eduskunnalle työsopimuslain muutoksista (HE 105/2016) ja muutosesitykset ovat nyt valiokuntakäsittelyssä. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017. Muutosten taustalla on hallituksen tavoite nostaa Suomen työllisyysaste 72 prosenttiin.