KasvuvoimaaKonsultointipalvelut

Konsultointipalvelut

Miten kehität yritystäsi tavoitteiden saavuttamiseksi? Kuinka saat aikaan kasvua ja kannattavuutta sekä suojaat yritystäsi riskeiltä? Entä mitä yritykselle tapahtuu, kun sinä et enää ole sen ohjaksissa? 

Riippumatta siitä, tuleeko yrityksen uusi johtaja perhepiiristä, toimivasta johdosta tai yrityksen ulkopuolelta, muutos vaikuttaa yrityksen toimintaan. EY auttaa varmistamaan, että liiketoiminta jatkuu menestyksekkäästi, vaikka liiketoimintaympäristö muuttuu ja henkilöt vaihtuvat.

  • Liiketoiminnan kehittäminen
    Tehokas organisaatio on yrityksen strategian mukainen ja tähtää liiketoiminnan tehostamiseen ja kasvuun. Organisaation toiminnan suunnittelu tarkoittaa koko yrityksen tulevaisuuden suunnittelua sekä johdon ja työntekijöiden roolien määrittelyä. Muutokset organisaation toiminnassa ja sen rakenteessa ovat usein tarpeen, kun liiketoiminta kasvaa, markkinatilanne muuttuu tai työtavat uudistuvat.
  • Jatkuvuuden suunnittelu
    Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty – tämä pätee myös liiketoiminnan muutostilanteissa. Liiketoiminnan suunnittelun avulla varmistetaan toiminnan jatkuvuus, jos jotain odottamatonta tapahtuu. Monelle yritykselle esimerkiksi tietojärjestelmien tuhoutuminen tai kokeneiden avainhenkilöiden menetys merkitsisi toiminnan keskeytymistä. Autamme varautumaan pahimman varalle mm. rakentamalla liiketoiminnan riskeihin perustuvan jatkuvuussuunnitelman sekä kehittämällä suunnitelmallista tiedonhallintaa.
  • Riskienhallinta
    Ilman riskinottoa kasvu on mahdotonta. Suurimpia menestyjiä eivät kuitenkaan ole ne, jotka ottavat eniten riskejä, vaan ne, jotka ymmärtävät ja hallitsevat ottamansa riskit. Perheyrityksissä hyvä riskienhallinta kasvattaa itseluottamusta, vahvistaa päätöksentekoa ja tukee kestävää kasvua.

Lue lisää pienille ja keskisuurille yrityksille suúnnatuista perhe- ja kasvuyrityspalveluistamme.

Toimitko kansainvälisesti? Lue lisää kansanvälisesti toimiville yrityksille suunnatuista konsultointipalveluistamme.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme.