KasvuvoimaaAjankohtaista

Tietosuojalaki voimaan 1.1.2019 – mitä pitää tietää?

Uusi kansallinen Tietosuojalaki (1050/2018) tuli voimaan 1.1.2019 ja se täydentää viime toukokuussa voimaan tullutta EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR). Samaan aikaan tietosuojalain kanssa tuli voimaan laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä (1054/2018), jolla saatettiin voimaan rikosasioiden tietosuojadirektiivi. Lakia sovelletaan poliisin tuomioistuimien, tullia ja muiden toimivaltaisten viranomaisten käsitellessä henkilötietoja rikosasiassa. […]

Uusi kansallinen Tietosuojalaki (1050/2018) tuli voimaan 1.1.2019 ja se täydentää viime toukokuussa voimaan tullutta EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR).

Samaan aikaan tietosuojalain kanssa tuli voimaan laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä (1054/2018), jolla saatettiin voimaan rikosasioiden tietosuojadirektiivi. Lakia sovelletaan poliisin tuomioistuimien, tullia ja muiden toimivaltaisten viranomaisten käsitellessä henkilötietoja rikosasiassa.

Mistä tietosuojalaissa säädetään?

Tietosuojalain tarkoituksena on täydentää ja täsmentää henkilötietojen käsittelyä koskevaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tietosuojalaki ei muodosta itsenäistä sääntelykokonaisuutta vaan sitä tulee tulkita rinnakkain tietosuoja-asetuksen kanssa.

Keskeisimmät tietosuojalain säännökset koskevat kansallista valvontaviranomaisia, menettelysääntöjä hallinnollisten seuraamusmaksujen määräämisestä sekä henkilötietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen kansallisen liikkumavaran puitteissa.

Lue lisää uudesta tietosuojalaista ja blogipostaus kokonaisuudessaan täältä!

Lisää aiheesta: ey.com/tietosuoja

Kirsi Putkonen
VT, Partner
kirsi.putkonen@fi.ey.com 
+358 50 548 0730

Jari Piittinen
Legal Intern
jari.piittinen@fi.ey.com
+358 40 162 4687