KasvuvoimaaAjankohtaista

Alku aina hankalaa, lopussa kiitos seisoo – tämä pätee myös arvonlisäverotuksessa

Monilla toimialoilla on arvonlisäverotusta koskevia tulkintatilanteita, joissa verohallinnon tulkinnat eivät ole linjassa arvonlisäverodirektiivin tai Euroopan Unionin tuomioistuimen (EUT) oikeuskäytännön kanssa. Näissä tilanteissa on saatettu päästä oikeaan lopputulemaan valitusteitse hakemalla lopullista ratkaisua Suomen korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Entä jos kyse onkin siitä, että oikeusasteetkin sinnikkäästi tulkitsevat Suomen arvonlisäverolakia vastoin sitä, miten arvonlisäverodirektiiviä tulisi tulkita. Hyvä esimerkki on pysäköintitoiminta, […]

Monilla toimialoilla on arvonlisäverotusta koskevia tulkintatilanteita, joissa verohallinnon tulkinnat eivät ole linjassa arvonlisäverodirektiivin tai Euroopan Unionin tuomioistuimen (EUT) oikeuskäytännön kanssa. Näissä tilanteissa on saatettu päästä oikeaan lopputulemaan valitusteitse hakemalla lopullista ratkaisua Suomen korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Entä jos kyse onkin siitä, että oikeusasteetkin sinnikkäästi tulkitsevat Suomen arvonlisäverolakia vastoin sitä, miten arvonlisäverodirektiiviä tulisi tulkita. Hyvä esimerkki on pysäköintitoiminta, johon liittyen vuosien varrella on saatu korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja, jotka eivät ole olleet linjassa arvonlisäverodirektiivin kanssa. Nyt on nähtävissä, että korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytännössä on tapahtunut selkeitä kannanmuutoksia.

Lue Piia Ahosen koko artikkeli EY:n yrityselämän 360° -blogista!

 


EY - Piia Ahonen

Senior Tax Manager, VT Piia Ahonen on toiminut viimeiset 13 vuotta EY:n arvonlisäveroasiantuntijana ja vastaa EY:llä välillisen verotuksen palveluista alueella. Piialla on laaja kokemus erityisesti kotimaisista ja kansainvälisen arvonlisäverotuksen kysymyksistä sekä ALV-analyysipalveluista. Piian tehtävänä on koordinoida asiakkaiden saataville laaja-alaisesti EY:n palvelut ja palvelutiimit. Viimeaikoina erityisesti robotiikkahankkeet ovat olleet suosittuja palvelukokonaisuuksia. Piia avustaa asiakkaita myös erilaisissa arvonlisäveroprosesseissa kuten verovalituksissa ja ennakkoratkaisuhakemusprosesseissa. Piia kouluttaa paljon yritysten talous-, osto- ja myyntiorganisaatioita sekä toimii aktiivisesti luennoitsijana yleisissä koulutuksissa. Piia on Tampereen kauppakamarin laki- ja verovaliokunnan jäsen.