KasvuvoimaaAjankohtaista

Korkovähennysrajoituksiin tulee merkittäviä laajennuksia ja kiristyksiä vuoden 2019 alusta

Valtiovarainministeriö on julkaissut 27.9.2018 hallituksen esityksen uudesta veronkiertodirektiivin (ATAD) mukaisesta korkovähennysrajoituksesta. Uusia säännöksiä on tarkoitus soveltaa tilikausiin, jotka päättyvät 1.1.2019 tai sen jälkeen (eli verovuodesta 2019 alkaen). Hallituksen esityksen keskeisin sisältö: Laskentasäännökset säilyvät tammikuussa julkaistun luonnoksen mukaisina (25 % x oikaistu veronalainen tulos) Rajoituksia sovelletaan myös muiden kuin konsernisuhteessa olevien velkojen nettokorkomenoihin Tasevapautustesti säilyy Uudet […]

Valtiovarainministeriö on julkaissut 27.9.2018 hallituksen esityksen uudesta veronkiertodirektiivin (ATAD) mukaisesta korkovähennysrajoituksesta. Uusia säännöksiä on tarkoitus soveltaa tilikausiin, jotka päättyvät 1.1.2019 tai sen jälkeen (eli verovuodesta 2019 alkaen).

Hallituksen esityksen keskeisin sisältö:

  • Laskentasäännökset säilyvät tammikuussa julkaistun luonnoksen mukaisina (25 % x oikaistu veronalainen tulos)
  • Rajoituksia sovelletaan myös muiden kuin konsernisuhteessa olevien velkojen nettokorkomenoihin
  • Tasevapautustesti säilyy

Uudet säännökset soveltuisivat sekä konserniyhteydessä oleville että muille kuin konserniyhteydessä oleville osapuolille maksettuihin nettokorkomenoihin. Konsernisuhteessa olevalla osapuolella tarkoitettaisiin samaa kun voimassa olevassa laissa tarkoitetulla etuyhteydessä olevalla osapuolella.

Säännökset koskisivat kaikkia tulolähteitä, joten ne soveltuisivat muun muassa kiinteistötoimialaan. Tammikuussa julkaistusta esitysluonnoksesta poikkeavasti rahoitusalan yhtiöt eivät olisi pääsääntöisesti rajoitusten piirissä.

Nettokorkomenoja laskettaessa korkomenoa ja korkotuloa tulkittaisiin samalla tavalla. Rahoitusvastikkeita ja leasingmaksuja ei otettaisi huomioon nettokorkomenoja laskettaessa, mutta korkomenoiksi laskettaisiin rahoituksen järjestämisestä aiheutuneet kulut.

 

Lue lisää aiheesta EY:n verotiedotteesta:  Korkovähennysrajoituksiin tulee merkittäviä laajennuksia ja kiristyksiä vuoden 2019 alusta

 

Ota yhteyttä:

Raimo Hietala
Partner, Transaction Tax
358 40 553 2413
raimo.hietala@fi.ey.com

Kennet Pettersson
Partner, International Tax Services
+358 40 556 1181
kennet.pettersson@fi.ey.com

Markku Järvenoja
Executive Director, Business Tax Services
+358 40 500 6658
markku.jarvenoja@fi.ey.com

Harri Pettersson
Senior Manager, Business Tax Services
+358 40 556 1921
harri.pettersson@fi.ey.com