KasvuvoimaaAjankohtaista

Edessä sukupolvenvaihdos – jälkitoimien vaikutus toteutettuun sukupolvenvaihdokseen – Sukupolvenvaihdos-blogisarjan osa 5

Usein ajatellaan, että sukupolvenvaihdosprosessi päättyy lahja- tai osakekirjojen allekirjoitukseen. Sukupolvenvaihdos on kuitenkin pitkä prosessi ja sen vaikutukset kantavat vielä vuosien jälkeen omistajanvaihdoksen toteuttamisen jälkeen. Jos sukupolvenvaihdoksen jälkeen toteutetaan yritysjärjestelyitä, on hyvä muistaa sukupolvenvaihdoksen ajallinen ulottuvuus, jotta ei menetettäisi hyvällä suunnittelulla saatuja lahja- tai tuloverohuojennuksia. Tämä blogiteksti keskittyy nimenomaan sukupolvenvaihdoksen viimeistelyyn ja mahdollisiin jälkitoimiin. Sukupolvenvaihdoksen viimeistely […]

Usein ajatellaan, että sukupolvenvaihdosprosessi päättyy lahja- tai osakekirjojen allekirjoitukseen. Sukupolvenvaihdos on kuitenkin pitkä prosessi ja sen vaikutukset kantavat vielä vuosien jälkeen omistajanvaihdoksen toteuttamisen jälkeen. Jos sukupolvenvaihdoksen jälkeen toteutetaan yritysjärjestelyitä, on hyvä muistaa sukupolvenvaihdoksen ajallinen ulottuvuus, jotta ei menetettäisi hyvällä suunnittelulla saatuja lahja- tai tuloverohuojennuksia. Tämä blogiteksti keskittyy nimenomaan sukupolvenvaihdoksen viimeistelyyn ja mahdollisiin jälkitoimiin.

Sukupolvenvaihdoksen viimeistely

Lahja- tai kauppakirjojen allekirjoittamisen jälkeen on tärkeää muistaa antaa vaadittavat ilmoitukset Verohallinnolle. Mikäli kauppahinta on ollut enintään 75 % osakkeiden käyvästä arvosta tai osakkeet on annettu lahjana, tulee lahjansaajan antaa lahjaveroilmoitus kolmen kuukauden kuluessa lahjoituspäivästä. Verohallinto antaa lahjaveroilmoituksen käsittelyn jälkeen lahjaverotuspäätöksen ja maksuohjeet lahjaverolle. Jos osakkeista on maksettu kauppahintaa tai muuta vastiketta, tulee ostajan maksaa varainsiirtovero ja antaa varainsiirtoveroilmoitus kahden kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. Mikäli osakekauppaan sovellettiin tuloverohuojennusta, tulee myyjän tarkistaa esitäytetyltä veroilmoitukselta, onhan mahdollinen luovutusvoitto käsitelty verovapaana. Jos jostain syystä luovutusvoitto on veronalaisena tai se puuttuu kokonaan esitäytetyltä veroilmoitukselta, voi myyjä tehdä korjauksia veroilmoitukselleen ja vaatia luovutusvoittoa verovapaaksi.

Viimeistään omistajanvaihdoksien jälkeen on tärkeää päivittää yhtiön asiakirjat ajan tasalle. Omistajanvaihdos on voinut vaikuttaa osakkeenomistuksen lisäksi myös hallituksen kokoonpanoon tai toimitusjohtajan valintaan. Osakasluettelo, kaupparekisteri, yhtiöjärjestys sekä mahdolliset osakassopimukset on suositeltavaa käydä läpi ja tehdä niihin tarvittavat muutokset, ellei niitä päivitetty jo omistajanvaihdoksen valmistelun yhteydessä.

Mikäli yli puolet yhtiön osakkeista on vaihtanut sukupolvenvaihdoksen myötä omistajaa, tappioiden vähentämisoikeus menetetään. TVL 122 §:n 1 momentin mukaan yhteisön tappiota ei vähennetä, jos tappiovuoden aikana tai sen jälkeen yli puolet sen osakkeista on vaihtanut omistajaa muun saannon kuin perinnön tai testamentin vuoksi. Jos tappiota tuottaneen osakeyhtiön osakkeista vähintään 20 prosenttia omistavassa yhteisössä tai yhtymässä on tapahtunut vastaava omistajanvaihdos, viimeksi mainitun yhteisön tai yhtymän omistamien osakkeiden tai osuuksien katsotaan vaihtaneen omistajaa. Tämä tarkoittaa sitä, että sukupolvenvaihdos emoyhtiössä voi vaikuttaa myös tytäryhtiöiden tappioiden vähentämisoikeuteen. Tappioiden säilyttämiseksi yhtiö voi hakea poikkeuslupaa Verohallinnolta. Lisäksi omistajanvaihdos tulee aina ilmoittaa tuloveroilmoituksella.

Lue lisää aiheesta EY:n Yrityselämän 360 -blogista!

 


EY on ollut mukana useissa onnistuneissa sukupolvenvaihdoksissa, joissa on varmistettu vetovastuun siirtyminen seuraavalle sukupolvelle ja yritystoiminnan jatkuminen. Olemme mielellämme avuksi myös yrityksenne sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä verotuksellisten ja juridisten seikkojen selvittämisessä. Ota yhteyttä alueesi asiantuntijaan.

Järjestämme kevään aikana myös useita sukupolvenvaihdos teemaisia seminaareja ympäri Suomen. Tutustu EY:n tapahtumakalenteriin.

Lue myös aiemmat blogit aiheesta: 

Ensiaskeleet sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseksi
Edessä sukupolvenvaihdos: mitkä ovat lahjaveron huojennusmahdollisuudet?
Edessä sukupolvenvaihdos – mitkä ovat myyjän mahdollisuudet verovapaaseen luovutukseen
Edessä sukupolvenvaihdos – aloita ajoissa!