KasvuvoimaaAjankohtaista

Verotuksen oikeusvarmuus ja verovelvollisen oikeusturva erityisesti välillisen verotuksen kysymyksissä – lisääntyykö veroriitely?

Blogissa Senior Manager Eija Tannila kertoo EY:n 18.5. järjestämästä keskustelutilaisuudesta, missä isojen yrityksien talous- ja verojohtajat keskustelivat verohallinnon tiukentuneesta kannasta vähennysoikeuksiin, hallinnon nykyiseen asioiden käsittelytapaan sekä yritysten nykyisistä haasteista toimia säännöksien mukaisesti. Veroriidat arvonlisäverotuksessa ja muussa välillisessä verotuksessa ovat yleistyneet sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Suomen verohallinto on viime aikoina tehnyt monia varsin erikoisia tulkintoja, […]

Blogissa Senior Manager Eija Tannila kertoo EY:n 18.5. järjestämästä keskustelutilaisuudesta, missä isojen yrityksien talous- ja verojohtajat keskustelivat verohallinnon tiukentuneesta kannasta vähennysoikeuksiin, hallinnon nykyiseen asioiden käsittelytapaan sekä yritysten nykyisistä haasteista toimia säännöksien mukaisesti.

Veroriidat arvonlisäverotuksessa ja muussa välillisessä verotuksessa ovat yleistyneet sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Suomen verohallinto on viime aikoina tehnyt monia varsin erikoisia tulkintoja, mm. sivuuttanut riippumattomien osapuolien välisiä sopimuksia, ja veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on hyvin aktiivinen omassa roolissaan. Eri maiden verohallinnot – mm. digitalisaation myötä – vaihtavat entistä enemmän ja nopeammin tietoja keskenään ja toimivat muutoinkin verotarkastustilanteissa yhteistyössä keskenään. Reaaliaikainen verotus, SAF-T ja digitaalisuus ovat koko ajan enemmän ja enemmän esillä.

EY:n aamiaistilaisuuteen osallistui verohallinnon nykytoimintatavoista huolestuneita johtajia
Nykyisin myös välillisen veron tulkinnallisiin asioihin varmuuden saaminen etukäteen on entistä vaikeampaa ja valitusprosessiin joutuminen tarkoittaa, että asia on auki pitkän aikaa ja hankaloittaa yrityksen jokapäiväistä laskutusta, ostojen tarkistamista ja kirjanpitotyötä. Edellä mainittujen teemojen pohjalta ryhmä isojen yrityksien talous- ja verojohtajia kokoontui viime viikon perjantaina 18.5.2018 keskustelemaan tilanteesta EY:n järjestämään ja isännöimään aamiaistilaisuuteen. Yrityksiä huolestutti verohallinnon tiukentunut kanta vähennysoikeuksiin sekä tapa, millä asioita nykyisin hallinnossa käsitellään. Koettiin myös, että ratkaisuissa heijastui yksittäisten virkailijoiden näkemyksiä, jolloin verotuksen yhdenmukaisuus jää toteutumatta.

Verohallinnon uutena toimintatapana oli myös kiinnitetty huomiota siihen, että yksittäisistä tilanteista tai asioista on alkanut tulla laajojakin selvityspyyntöjä verotarkastusten sijaan. Lisäksi selvityksen kohteena olevien asioiden käsittelyn pitkittyminen ja laajentuminen käsittelyn aikana uusiin kohteisiin koettiin ongelmalliseksi. Tällöin yrityksiltä kuluu suhteettomasti resursseja jatkuvaan kanssakäymiseen ja asioiden selvittelyyn verohallinnon kanssa ja tänä aikana yritys ei voi olla varma siitä, miten sen tulisi esillä olevia asioita jokapäiväisessä toiminnassaan käsitellä ilman jälkiverotusriskiä.

Yrityksiä puhututti myös edelleen verohallinnon ns. paimenkirje liittyen emoyhtiön harjoittamaan mahdollisesti rahoitustoiminnaksi katsottavaan toimintaan, johon liittyvät kulut eivät olisi vähennyskelpoisia. Vastaavanlaista vain tietyille valituille yhtiöille suoraan kohdennettua verohallinnon oma-aloitteista ohjeistusta ei toivottu tehtävän enää jatkossa, koska ohjeistusta ei koettu riittävän selkeäksi ja lisäksi se kohteli yrityksiä epätasa-arvoisesti. Verovelvollisten oikeusturvan kannalta tällainen menettely koettiin ongelmalliseksi.

Kaiken kaikkiaan verohallinnolta toivottaisiin vakautta, ennustettavuutta ja asioiden ripeää käsittelyä yhdellä kerralla, jotta yrityksillä olisi parhaat mahdolliset puitteet harjoittaa liiketoimintaansa ja kerätä välillisiä veroja veronsaajille.

Lue koko artikkeli EY:n Yrityselämän 360° -blogista!