KasvuvoimaaAjankohtaista

Kasvuyrityksestä listayhtiöksi – mikä muuttuu?

Hiljattain päättynyt vuoden ensimmäinen kvartaali käynnistyi Helsingin pörssissä vauhdikkaasti: pörssilistalle saatiin Harvia ja Altia, First Northiin BBS-Bioactive Bone Substitutes ja Admicom. Menestyneet listautumiset kääntävät yhä useamman kasvuyrittäjän katseet pörssiin. Olisiko listautuminen sopiva vaihtoehto kerätä kasvupääomaa tai tehdä exit? Mitä se tarkoittaisi yrityksen päivittäiselle toiminnalle ja henkilökunnalle? Miten se vaikuttaisi yrittäjän rooliin omistajana? Kuten tiedämme, yhtiö […]

Hiljattain päättynyt vuoden ensimmäinen kvartaali käynnistyi Helsingin pörssissä vauhdikkaasti: pörssilistalle saatiin Harvia ja Altia, First Northiin BBS-Bioactive Bone Substitutes ja Admicom. Menestyneet listautumiset kääntävät yhä useamman kasvuyrittäjän katseet pörssiin. Olisiko listautuminen sopiva vaihtoehto kerätä kasvupääomaa tai tehdä exit? Mitä se tarkoittaisi yrityksen päivittäiselle toiminnalle ja henkilökunnalle? Miten se vaikuttaisi yrittäjän rooliin omistajana?

Kuten tiedämme, yhtiö voi pörssin kautta laajentaa omistuspohjaansa. Osakkeesta tulee näin likvidimpi ja sille saadaan myös jatkuvasti ja läpinäkyvästi määräytyvä hintalappu. Tämä mahdollistaa osakkeiden hyödyntämisen maksuvälineenä esimerkiksi yrityskauppatilanteessa sekä avaa uusia mahdollisuuksia henkilökunnan sitouttamiseen ja palkitsemiseen. Vanhat omistajat voivat listautumisen yhteydessä tai myöhemmin myydä omistuksiaan tai ostaa lisää.

Usein mainittu motiivi listautumiselle on myös tunnettuuden ja näkyvyyden hakeminen. Esimerkiksi kilpailtaessa työvoimasta listayhtiöstatus voi olla se tekijä, jolla yritys erottuu kilpailijoistaan. Listayhtiöihin kohdistuvan sääntelyn ja valvonnan takia pörssistatus koetaan usein eräänlaisena laatuleimana. Monet listautuneet yritykset ovat myös kertoneet sen helpottaneen ulkomaisten asiakkaiden kanssa toimimista.

Kulmakivinä luotettavuus ja läpinäkyvyys
Joskus kuulee kysyttävän, mitkä ovat minimivaatimukset joilla pörssiin pääsee. Saatetaan myös ajatella, että ”byrokratian vaatimukset” täyttyvät kun oikeanlaiset dokumentit on laadittu. Olennaista ei kuitenkaan ole asioiden kirjaaminen vaan toimintatapojen kriittinen tarkastelu: paperit pöytälaatikossa eivät varmista yrityksen kykyä raportoida. Kun prosessit ovat kunnossa, dokumenttien laatiminen niiden kuvauksena syntyy pienellä vaivalla.

Pörssiyhtiöiltä vaadittujen käytäntöjen takana on tavoite varmistaa raportoinnin luotettavuus ja toiminnan läpinäkyvyys. Nämä yhdessä hallintotapaa koskevien suositusten kanssa tähtäävät viime kädessä omistaja-arvon maksimointiin.

Omistaja-arvon maksimointi on useimpien yritysten toiminnan perusperiaate. Listautumisen yhteydessä tehtävä kehitystyö palveleekin siten parhaimmillaan myös liiketoimintaa ja yrityksen kasvattamista edelleen.

Päivi Pakarinen

 

Lue koko artikkeli EY:n Yrityselämän 360° -blogista!


EY - Päivi Pakarinen

Päivi Pakarinenemail

Päivi Pakarinen vastaa EY:n listautumispalveluista Suomessa. Päivi työskentelee asiantuntijana EY:n yritysjärjestelypalveluissa, ja toimii monipuolisesti yritysjärjestelyihin liittyvien neuvonantopalveluiden parissa. Hänellä on laaja kokemus viimeaikaisista listautumisprosesseista Suomessa. Päivin erityisalueena ovat listautumisedellytysten selvittäminen ja rakentaminen sekä listautumisiin liittyvät taloudelliset analyysit. Ole yhteydessä: paivi.pakarinen@fi.ey.com.