KasvuvoimaaAjankohtaista

Keskisuuret yritykset uskovat koviin kasvulukuihin

EY:n tuoreesta keskisuurten yritysten kasvuaikeita luotaavasta kansainvälisestä Growth Barometer -tutkimuksesta käy ilmi, että yritysjohdon luottamus talouteen ja kasvuun ovat vahvistumassa. Globaalisti 6 % keskisuurten yritysten johdosta uskoo yli 26 prosentin kasvuun, kun suomalaisvastaajista jopa 12 % odottaa vastaavia kasvulukuja tälle vuodelle.

Tilintarkastus- ja konsulttiyhtiö EY tutki keväällä keskisuurten yritysten johdon näkemyksiä kasvusta 30 eri maassa. Vastaajina EY:n kasvubarometrissa oli suomalaisten lisäksi noin 2 300 johtajaa yrityksistä, joiden liikevaihto on miljoonasta kolmen miljardiin dollariin. Tutkimuksesta kävi ilmi, että suomalaiset keskisuuret yritykset uskovat pärjäävänsä entistä paremmin ja ovat kansainvälisesti verrattuna muita hieman luottavaisempia kasvun suhteen. 64 % suomalaisvastaajista uskoo yrityksensä kasvavan Maailmanpankin esittämää ennustetta (2,7 %) nopeammin. Enemmistö (52 %) uskoo peräti 6-15 prosentin kasvuun tänä vuonna (globaalisti 50 %). Lisäksi 12 % ennakoi kasvavansa jopa yli 26 prosenttia seuraavan vuoden aikana, kun maailmalla vain 6 % keskisuurten yritysten johdosta luottaa vastaavanlaiseen nousuun.

– Keskisuurten yritysten optimistisuus ja kasvunälkä ovat piristävää luettavaa. Kasvua haetaan ennen kaikkea markkinaosuuden kasvattamisesta, uusista maantieteellisistä markkinoista sekä yrityskaupoista. Kansainvälisellä tasolla reilu kolmasosa ja suomalaisvastaajistakin yli neljäsosa miettii tällä hetkellä yritysostoa tai yhdistymistä. Se kertoo siitä, että pääomamarkkinat eivät ole enää pelkästään isojen yritysten temmellyskenttää. Myös keskisuuret näkevät yrityskaupat ja listautumisen potentiaalisena välineenä kasvulle. Rohkeutta kasvaa siis löytyy, ja se on todella hyvä uutinen – myös Suomelle, kasvumarkkinoista vastaava johtaja Matti Copeland EY:ltä kommentoi tuloksia.