KasvuvoimaaAjankohtaista

Tuhlaako yrityksesi henkilöstö aikaa rutiinitehtäviin?

Ohjelmistorobottien avulla voit vähentää rutiininomaisista, manuaalisista töistä aiheutuvia kustannuksia jopa 70 % muuttamatta olemassa olevaa IT-infrastruktuuria. Samalla parannat asiakaskokemusta virheiden määrän laskiessa ja käsittelyaikojen pienentyessä.

Ohjelmistorobotiikalla (Robotic Process Automation, RPA) tarkoitetaan ohjelmistorobotteja, jotka työskentelevät yrityksen tietojärjestelmissä ja automatisoivat aikaa vieviä ja toistuvia prosesseja.  Takaisinmaksuajat ohjelmistorobotiikkaprojekteissa ovat yleensä vain muutamia kuukausia.