KasvuvoimaaAjankohtaista

EY tutki: Kuntapäättäjistä 58 % törmännyt epäeettiseen toimintaan

EY kartoitti helmikuussa kuntasektorin käytäntöjä ja kuntapäättäjien näkemyksiä korruptiosta sekä taloudellisista väärinkäytöksistä. Kuntapäättäjien näkemysten perusteella epäeettinen toiminta ei ole Suomessa poikkeuksellista. Sote-uudistus luo muutospaineita kuntien valvontarakenteisiin, sillä yhtiöittäminen ja kunnallisten toimintojen siirtäminen kunnista niiden omistamiin yhtiöihin voi tapahtua nopeastikin. Kuitenkin vain 26 % kuntapäättäjistä tiesi, miten kuntien omistamat tytäryhtiöt ovat järjestäneet väärinkäytösten ja korruptioriskien hallintatoimenpiteet tällä hetkellä.

EY:n kyselyyn vastasi yhteensä 367 kunnan- tai kaupunginhallituksen jäsentä, kunnan- tai kaupungin ylintä virkamiestä ja tarkastuslautakunnan jäsentä. Kyselyssä 62 % vastaajista edusti yli 500 hengen organisaatioita.

– Mielenkiintoista oli nähdä, että ainoastaan neljännes kuntapäättäjistä tiesi, miten kuntien omistamissa tytäryhtiöissä väärinkäytösten ja korruptioriskien hallinta tapahtuu. Viidesosan mukaan tytäryhtiöt raportoivat ylipäätään hallintatoimenpiteistä kunnalle. Konsernivalvonnan pitäisi kuitenkin olla relevantti asia kuntapäättäjille. Yksityisellä puolellakin konsernin ohjaukseen liittyvät kysymykset ja haasteet kuuluvat emoyhtiön hallitukselle. Sote-uudistuksen ja yhtiöittämisen myötä kunnat joutuvat yhä enemmän pohtimaan konserniohjausta, sanoo väärinkäytöksiin erikoistuneen tiimin johtaja Markus Nylund EY:ltä.

Lue lisää selvityksestä mediatiedotteestamme.