KasvuvoimaaAjankohtaista

Lakiuudistukset tuovat muutoksia tilinpäätöksiin

Alkuvuosi on tilinpäätösten kiireisintä aikaa. Vuosina 2015 ja 2016 suomalaista tilinpäätökseen kohdistuvaa lainsäädäntöä uudistettiin merkittävästi päivittämällä kirjanpitolakia ja eräitä siihen liittyviä muita lakeja. Muutokset vaikuttavat monen kirjanpitovelvollisen tilinpäätöksiin.

Yritysten kokoluokat määriteltiin uudelleen, mikä muuttaa monen kirjanpitovelvollisen tilinpäätöksen sisältövaatimuksia. Konsernitilinpäätöksen laadintavelvollisuuteen tuli muutoksia, yleisiin tilinpäätösperiaatteisiin lisättiin olennaisuuden periaate, satunnaiset erät poistuivat tuloslaskelmasta ja kirjanpitoaineiston säilytyksen muodon sekä maantieteellisen ulottuvuuden vaatimuksista luovuttiin – vain muutamia uudistuksia mainitaksemme.

Huomionarvoista tilinpäätöksen laadinnan kannalta on myös kirjanpitolautakunnan lausunto 1963/2016 johdannaisten kirjanpitokäsittelyä koskien. Lausunnon vaikutuksista ja johdannaisten esittämisestä edelleen vain liitetietona on käynnissä vilkas keskustelu. Esittämispaikkaa tulee arvioida tilinpäätöksen oikean ja riittävän kuvan antamisen näkökulmasta, minkä lisäksi poikkeaminen kirjanpitolautakunnan viitoittamasta pääsäännöstä tulee perustella huolellisesti. Voit lukea kirjanpitolautakunnan lausunnosta tarkemmin aiemmasta uutisestamme.

Lataa myös käyttöösi tuore, joulukuussa 2016 päivitettu Tilinpäätöksen muistilista 2016 -julkaisumme (pdf), johon on kerätty tilinpäätöksen laadintaan liittyviä keskeisimpiä säädöksiä ja hyvän kirjanpitotavan mukaisia tulkintoja.

Ota yhteyttä

Asiantuntijamme auttavat mielellään arvioimaan muutosten vaikutuksia organisaatiollesi. Toimistojemme ja paikallisten asiantuntijoidemme yhteystiedot löydät täältä.