KasvuvoimaaAjankohtaista

Kotimaisessa kirjanpidossa merkittävä muutos johdannaisten käsittelyssä – lausunto voimassa 13.12.2016 alkaen

Kirjanpitolautakunta (KILA) on julkaissut johdannaisten kirjanpitokäsittelyä koskien lausunnon 1963/2016, jota voidaan pitää varsin dramaattisena. Uuden lausunnon myötä kirjanpitokäsittely saattaa muuttua kirjanpitolain (KPL) mukaan raportoivissa yhtiöissä olennaisesti monien yhtiöiden osalta. Muutokset ovat voimassa heti ja ne soveltuvat kaikkiin johdannaissopimuksiin (korko-, valuutta- ja hyödykejohdannaiset). Läs även på svenska.

Lausunnossa todetaan, että jos yhtiö soveltaa suojauslaskentaa, mutta ei sovella KPL 5:2a §:ssä esitettyä käyvän arvon mallia, tulisi johdannaisia kuitenkin jatkossa käsitellä lähtökohtaisesti KPL 5:2a § mukaisesti eli IFRS-säännöstöä noudattaen. Lähtökohtaisesti tämä vaikuttaa yhtiöiden toimintaan mm. alla esitellyin tavoin.

KPL 5.2 a § − Käyvän arvon malli
Kirjauskäsittely ei muutu, IFRS:n mukainen käsittely on toteutettava myös jatkossa. Kirjausten lisäksi mietittäväksi tulee myös IFRS-standardiston suojauslaskennan soveltamisedellytyksiksi asettamat dokumentointi- ja tehokkuusvaatimukset.

KPL 5.2 § – Hankintamenopohjainen arvostus ja varovaisuuden periaate

Jos yhtiö ei sovella suojauslaskentaa, negatiivinen käypä arvo kirjataan tulosvaikutteisesti samalla tavalla kun tällä hetkellä. Positiivista käypää arvoa ei kirjata.

Aikaisemmin KPL 5.2 §:n mukaisesti toimittaessa ns. ”suojaava johdannainen” on käytännössä esitetty vain liitetiedoissa. Lausunto täsmentää suojauslaskennan soveltamista KPL 5.2 §:n kohdalla siten, että näissä tilanteissa tulee lähtökohtaisesti soveltaa suojauslaskentaa KPL 5.2 a §:n mukaisesti, tai poikkeustapauksissa esittää johdannainen edelleen liitetiedoissa.

KILA:n uuden lausunnon myötä johdannaisten käsittely taseen ulkopuolella on edelleen mahdollista, mutta on hyvä huomioida, että KILA korostaa tämän olevan poikkeus pääsäännöstä. Taseen ulkopuolinen käsittely on jatkossa edelleen mahdollista, mikäli suojaavan johdannaisen osalta pystytään osoittamaan, että suojauskohteen ja -instrumentin väliset sopimusehdot ovat käänteisesti yhteneväiset, suojaussuhteen dokumentointi ja tehokkuustestaus on tehty asianmukaisesti (lähtökohtana IFRS) ja että kirjanpitovelvollinen esittää asiaan liittyvät kattavat liitetiedot.

Julkiset toimijat (koskee kuntalakia noudattavia kirjanpitovelvollisia)

Kuntajaosto on linjannut aikaisemmin tänä vuonna, että KPL 5:2a:n noudattaminen on kielletty. On tärkeää seurata mahdollista uutta kuntajaoston linjausta.

Läs på svenska.

Ota yhteyttä

Kristian Berg 
KHT-tilintarkastaja, partner
p. 050 590 5875
kristian.berg@fi.ey.com

Toimistojemme ja paikallisten asiantuntijoidemme yhteystiedot löydät täältä.