KasvuvoimaaAjankohtaista

Uutta oikeuskäytäntöä: Säätiön katsottiin saavan perustamisvaiheessa veronalaisen lahjan

Joulukuussa 2015 voimaan tullut säätiölaki aiheuttaa useissa säätiöissä velvoitteen muuttaa olemassa olevia sääntöjä. Sääntömuutoksia tehtäessä on syytä varmistua siitä, vaikuttaako suunniteltu sääntömuutos säätiön yleishyödyllisyysasemaan verotuksessa.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) otti 10.10.2016 kantaa lahjaveroon tilanteessa, jossa yhdistys aikoi siirtää perustettavan säätiön peruspääomaan voittoa tavoittelemattoman osakeyhtiön koko osakekannan. Perustettavaa säätiötä ei ollut katsottu tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetuksi yleishyödylliseksi yhteisöksi. KHO katsoi, että säätiön peruspääomaan sijoitettava omaisuus täyttää verotuksessa lahjan tunnusmerkit. Perustelujen mukaan lahjoittava yhdistys menettää määräysvallan peruspääomaan sijoitettuun omaisuuteen säätiön rekisteröimisen jälkeen. Kun yhdistys ei myöskään saanut minkäänlaista vastiketta sijoituksestaan, oli kysymyksessä perintö- ja lahjaverolain 1 §:ssä tarkoitettu lahja. Kun säätiö ei itse harjoittanut yleishyödyllistä toimintaa, vaan toteutti toimintaa osakeyhtiön kautta, säätiöllä itsellään ei voitu katsoa olevan perintö- ja lahjaverolain 2 §:n mukaista yleishyödyllistä tarkoitusta. Tällöin perustettavan säätiön tuli suorittaa saamastaan peruspääomasta lahjaveroa.

KHO:n ratkaisu vaikuttaa kaikkien säätiöiden toimintaan niin perustamisvaiheessa kuin toiminnan aikana. Säätiön perustamisvaiheessa voi ratkaisun mukaan aiheutua perustettavalle säätiölle lahjaveroseuraamuksia, jos perustettava säätiö ei ole perintö- ja lahjaverolain 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla yleishyödyllinen. Lahjaveroseuraamukset voivat olla merkittävät riippuen säätiön pääomaan siirretyn omaisuuden käyvästä arvosta. Uuden säätiölain mukaan peruspääoman tulee olla vähintään 50 000 euroa. Lahjavero 50 000 euron lahjasta olisi vuonna 2015 noin 12 000 euroa ja vuonna 2016, jos hallituksen esitys 175/2016 perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta hyväksytään sellaisenaan, noin 10 000 euroa, sillä säätiön sovellettaisiin vielä korkeampaa 2. lahjaveroluokkaa. Toimintavaiheessa taas säätiön tulisi suorittaa perintöveroa esimerkiksi saamistaan testamenttilahjoituksista.

KHO:n ratkaisu korostaa säätiön toiminnan yleishyödyllisyyden taloudellista merkitystä säätiölle perintö- ja lahjaverotuksessa sekä tuloverotuksessa. Tuloverolain 22 §:n ja 23 §:n mukaan, jos säätiö toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi (yleishyödyllinen yhteisö), se on verovelvollinen vain elinkeinotulostaan ja muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tuottamasta tulosta. Perintö- ja lahjaverolain 2 §:n mukaan säätiön, joka ei tuota toiminnallaan siihen osallisille taloudellisia etuja ja jolla on yleishyödyllinen tarkoitus, ei tule suorittaa perintö- ja lahjaveroa. KHO:n perusteluista on todettavissa, että käsitteet ovat itsenäiset.

Huomio yleishyödyllisyyteen

Säätiön perustamisvaiheessa on entistä tärkeämpää varmistaa, että perustettava säätiö voidaan katsoa verotuksessa yleishyödylliseksi. Tällöin on syytä varmistua erityisesti siitä, että säätiön säännöt laaditaan siten, että yleishyödyllisyys tulee säännöissä huomioitua. Mikäli säätiö on luonteeltaan sellainen, että se vastaanottaa esimerkiksi testamenttilahjoituksia, tulee yleishyödyllisyyteen kiinnittää myös toiminnan aikana entistä enemmän huomiota. Yleishyödyllisyyden tarkastelu tehdään sekä säätiön sääntöjen että tosiasiallisen toiminnan kautta.

Joulukuussa 2015 voimaan tullut säätiölaki aiheuttaa useissa säätiöissä velvoitteen muuttaa olemassa olevia sääntöjä. Sääntömuutoksia tehtäessä on syytä varmistua siitä, vaikuttaako suunniteltu sääntömuutos säätiön yleishyödyllisyysasemaan verotuksessa.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Autamme mielellään perustamisvaiheen käytännön toimissa perustamiskirjan ja sääntöjen laatimisessa, sääntömuutoksissa, säätiölain mukaisissa järjestelyissä ja verotuksen ja toiminnan suunnittelussa sekä raportoinnissa veroviranomaiselle.

Veera Oikarinen
KTM, veroasiantuntija
+358 40 086 0031
veera.oikarinen@fi.ey.com

Kaija Pulkkinen
Senior Legal Counsel, varatuomari
+358 40 825 7930
kaija.pulkkinen@fi.ey.com

Lähimmän toimistomme ja asiantuntijoidemme yhteystiedot löydät täältä.