KasvuvoimaaAjankohtaista

Korttimaksujen arvonlisäverokäsittely voi muuttua

Erilaisten netin kautta myytävien hyödykkeiden maksamiseen liittyvien palvelujen arvonlisäverokäsittely voi muuttua. Muutos vaikuttaisi esimerkiksi netistä ostettavien pääsylippujen verotukseen. Vielä on avoimena, miten Euroopan unionin tuomioistuimen antamat ratkaisut tulevat vaikuttamaan Suomen verotus- ja oikeuskäytäntöön.

Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on antanut 26.5.2016 kaksi ratkaisua korttimaksujen käsittelyyn liittyvien palvelujen arvonlisäverollisuudesta (C-607/14 Bookit Ltd ja C-130/15 National Exhibition Centre Limited). Päätöksissä oli kyse yhtiöistä, jotka myivät lippuja elokuvanäytöksiin ja muihin erilaisiin tapahtumiin, sekä samalla käsittelivät lippuja ostaneiden asiakkaiden kortilla tapahtuvia maksuja. Kysymys oli siitä, tuleeko lippuja ostavilta asiakkailta korttimaksun käsittelyn nimellä laskutettava palkkio käsitellä arvonlisäverollisena vai ei.

EUT:n ratkaisujen mukaan kyse oli verollisesta palvelusta eikä verottomasta rahoituspalvelusta. Maksutapahtumaan liittyvien kortti- ja muiden tietojen välittämisen osapuolten kesken ja maksujen siirrot tililtä toiselle käynnistävän selvitystiedoston lähettämisen pankille ei vielä katsottu täyttävän rahoituspalveluna pidettävien tilisiirtojen erityisiä ja olennaisia tehtäviä. Korttimaksuihin liittyvän palvelun tuottajan vastuun ei myöskään katsottu ulottuvan maksuliikkeen tunnusomaisiin piirteisiin eli oikeudellisten ja taloudellisten olosuhteiden muutosten toteuttamiseen osapuolten välillä.

Ratkaisujen perusteluista käy ilmi, että EUT tulkitsee verottomien rahoituspalvelujen kriteerejä melko tiukasti, jopa tiukemmin kuin Suomen viimeaikaisessa oikeuskäytännössä on tehty. Ei ole täysin selvää, miten annetut ratkaisut tulevat vaikuttamaan Suomen verotus- ja oikeuskäytäntöön. Verohallinto voi mahdollisesti antaa ratkaisujen perusteella ohjausta ja aikanaan myös saamme todennäköisesti uusia rahoituspalvelujen verottomuutta koskevia ratkaisuja korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Esimerkiksi factoring-palvelujen verokäsittelyn osalta kesti kuitenkin melko pitkään, ennen kuin korkein hallinto-oikeus antoi EUT:n ratkaisun kanssa linjassa olevan päätöksen ja vasta tällöin factoring-palvelut muuttuivat Suomessa verollisiksi. Lisäksi EUT:n 17.9.2014 antaman ratkaisun C-7/13 Skandia vaikutuksien arviointi on vieläkin kesken.

EUT:n päätöksiin on hyvä tutustua ja analysoida tilannetta omien tuotettujen palvelujen näkökulmasta sekä seurata, mitä asiassa Suomessa mahdollisesti tulee tapahtumaan. On myös otettava huomioon, että EUT:n päätökset voivat vaikuttaa rahoituspalvelujen verottomuuden tulkintoihin myös muissa jäsenmaissa.

EY:n asiantuntijat auttavat mielellään yrityksesi tilanteen arvioimisessa.

Etsi lähin toimistomme.